Buekorpsenes dag, gamlekarer!

Buekorpsenes dag 15.05.2010

Eldre Skuteviksgutter møter i Skuteviken lørdag 15. Mai kl. 12.30. Vi stiller alle sammen i mørk dress.

I anledning Buekorpsenes dag har korpset også kjøpt inn sorte slips med korpsets logo på. Det ville vert flott om alle gamlekarene stilte med dette på buekorpsenes dag. Slipset selges om fredagen i klubben, og når buekorpset har marsjdager. Prisen er på 200kr. Dersom du ikke har anledning til å møte i lokalet, kan du bestille på e-post:

ef@skutevikensbuekorps.com eller telefon 936 35 877 så kan vi sende slipset i posten.

Depoet vil være åpent for alle ”eldre” skuteviks interesserte etter at buekorpset har avsluttet for dagen.

Ellers blir det slagertrening hver fredag fram til 15.mai. Fremmøte fra kl. 18.00 til kl.20.00.

Arrangement formiddag:

Kl 11.00:               Innmarsj Torgallmenning

Kl 11.15:               Kort tale v/ formann Rune Løseth

Kl 11.30:               Innledende runde i slagerkonkurranse

Kl 12.30:               Innledende runde i fanebærerkonkurranse

Kl 13.00:               Utmarsj

Arrangement ettermiddag:

Kl 14.30:               Fremmøte Koengen

Kl 15.00:               Avmarsj fra Koengen ( trasévalg kommer senere)

Kl 16.00:               Innmarsj Torgallmenningen, konferansier: GEST ( Gunnar Greve Pettersen)

Kl 16.30:               Tale for dagen v/formann Rune Løseth

Kl 16.45:               Finale slagerkonkurransen

Kl 17.00:               Finale fanebærerkonkurransen

Kl 17.15:               Premieoverrekkelse

Kl 17.30:               Fellesparade

Kl 17.40:               Avslutning v/ Bergenssangen