Rådet

Rådet for gjeldene sesong: (2013)

Sjef: Alexander Sande Bartz

1. Komp: Snorre Godvik

2. Komp: Otto Engum

Fanebærer: Robert Fagermo

Tamburmajor: Joachim Pedersen

Adjutant: Thomas Fagermo

1. Faneoffiser: Ulrik Lahn Johanessen

1. slager: Steffen Fure

2. Faneoffiser: Christoffer Stordal